1900561232

Video – Khách Hàng Thăm Quan Vùng Nguyên Liệu Macca Nutrition Việt Nam

Một buổi tham quan của khách hàng tại vùng nguyên liệu Macca Nutrition Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình phát triển vùng nguyên liệu phía Bắc như Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình…….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *