Thông báo bảo trì

Kính gửi quý khách hàng,

Macca Nutrition Việt Nam xin thông báo!

Hiện tại hệ thống đang tạm dừng để nâng cấp lên phiên bản mới. Quá trình này sẽ diễn ra trong khoảng 2 ngày. Quý khách vui lòng quay lại sau ngày 26/11/2020.

Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng Macca Nutrition Việt Nam!