1900561232

HTV1 – Maccaca Khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên của Chuỗi nhượng quyền MACCACA COFFEE

Ngày 9/6/2019 Công ty Cp Macca Nutrition Việt Nam đã khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên của Chuỗi nhượng quyền MACCACA COFFEE.

Việc khai trương chuỗi Cafe nhượng quyền Maccaca Coffe là một trong những hình thức giúp Maccaca đưa sản phẩm đến gần hơi với người tiêu dùng. Giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm Cafe của Maccaca trọn vẹn nhất.

Địa chỉ Maccaca Coffe: Số 16 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM